Розклад уроків

 

День

Урок

1-А

 

1-Б

 

1-В

 

1-Г

 

ПОНЕДІЛОК

1

Навчання грамоти

47

Я дослідж. світ

46

Навчання грамоти

45

Я дослідж. світ

44

2

Математика

47

Навч.гр.

Фіз.кул.

46

сз

Навч.гр.

Фіз.кул.

45

сз

Навчання грамоти

44

3

Навчання грамоти

47

Фіз.кул.

Навч.гр.

сз

46

Фіз.кул.

Навч.гр.

сз

45

Фізична культура

сз

4

Фізична культура

с.

з.

Математика

46

Музичне мистецтво

34

Математика

44

5

Образотв.

мистецтво

47

Музичне

мистецтво

34

Образотв. мистецтво

45

Образотв. мистецтво

44

ВІВТОРОК

1

Я дослідж. світ

47

Навчання грамоти

46

Я дослідж. світ

45

Я дослідж. світ

44

2

Математика

47

Англ.м.Б.

Навч.гр.

42

46

Англ.м.М.

Навч.гр.

21

45

Навчання грамоти

44

3

Англійська мова

47

Математика

46

Математика

45

Англійська

мова

44

4

Навчання грамоти

47

Навч.гр.

Англ.м.М.

46

40

Навч.гр.

Англ.м.Б.

45

43

Математика

44

5

               

СЕРЕДА

1

Навчання грамоти

47

Я дослідж. світ

46

Навчання грамоти

45

Навчання грамоти

44

2

Математика

47

Математика

46

Математика

45

Навчання грамоти

44

3

Навчання грамоти

47

Фіз.кул.

Навч.гр.

сз

46

Фіз.кул.

Навч.гр.

сз

45

Музичне мистецтво

34

4

Дизайн і технології

47

Навч.гр.

Фіз.кул.

46

сз

Навч.гр.

Фіз.кул.

45

сз

Математика

44

5

Фізична культура

сз

Дизайн і технології

46

Дизайн і технології

45

Дизайн і

технології

44

ЧЕТВЕР

1

Я дослідж. світ

47

Навчання грамоти

46

Я дослідж. світ

45

Англійська мова

44

2

Англійська мова

47

Англ.м.М.

Навч.гр.

19

46

Математика

45

Навчання грамоти

44

3

Навчання грамоти

47

Навч.гр.

Англ.м.Б.

46

44

Англ.м.М.

Навч.гр.

24

45

Хореографія

 

4

Хореографія

 

Образотв. мистецтво

46

Навч.гр.

Англ.м.Б.

45

47

Навчання грамоти

44

5

               

ПЯТНИЦЯ

1

Я дослідж. світ

47

Я дослідж. світ

46

Я дослідж. світ

45

Я дослідж. світ

44

2

Математика

47

Математика

46

Математика

45

Математика

44

3

Навчання грамоти

47

Хореогр.

Навч.гр.

46

Хореогр.

Навч.гр.

45

Фізична культура

сз

4

Музичне мистецтво

34

Навч.гр.

Хореогр.

46

Навч.гр.

Хореогр.

45

Навчання грамоти

44

5

               

День

Урок

1-Д

 

ПОНЕДІЛОК

1

Я дослідж. світ

4

2

Фізична культура

сз

3

Математика

4

4

Навчання грамоти

4

5

Образотв.

мистецтво

4

ВІВТОРОК

1

Англійська мова

4

2

Математика

4

3

Навчання грамоти

4

4

Навчання грамоти

4

5

   

СЕРЕДА

1

Я дослідж. світ

4

2

Математика

4

3

Навчання грамоти

4

4

Фізична культура

сз

5

Дизайн і технології

4

ЧЕТВЕР

1

Навчання грамоти

4

2

Хореографія

 

3

Математика

4

4

Англійська мова

4

5

   

ПЯТНИЦЯ

1

Я дослідж. світ

4

2

Навчання грамоти

4

3

Музичне мистецтво

34

4

Навчання грамоти

4

5

   

День

Урок

2-А

 

2-Б

 

2-В

 

2-Г

 

ПОНЕДІЛОК

1

Я дослідж. світ

20

Укр.м.

Англ.м.Б.

19

ІУ

Читання

18

Англ.м.М.

Укр.м.

21

43

2

Укр.м.

Англ.м.Б.

20

22

Математика

19

Англ.м.М.

Укр.м.

4

18

Укр.м.

Англ.м.К.

21

42

3

Математика

20

Англ.м.М.

Укр.м.

21

19

Математика

18

Хореографія

 

4

Англ.м.М.

Укр.м.

23

20

Хореографія

 

Укр.м.

Англ.м.К.

18

45

Читання

21

5

Хореографія

 

Я дослідж. світ

19

Я дослідж. світ

18

Образотв. мистецтво

21

ВІВТОРОК

1

Читання

20

Я дослідж. світ

19

Читання

18

Я дослідж. світ

21

2

Математика

20

Математика

19

Фізична культура

сз

Музичне

мистецтво

34

3

Укр.м.

Фіз.кул.

20

сз

Укр.м.

Фіз.кул.

19

сз

Математика

18

Математика

21

4

Фіз.кул.

Укр.м.

сз

20

Фіз.кул.

Укр.м.

сз

19

Інформатика

54

62

Читання

21

5

Інформатика

54

62

Дизайн і технології

19

Хореографія

 

Фізична культура

сз

СЕРЕДА

1

Я дослідж. світ

20

Математика

19

Англ.м.М.

Укр.м.

42

18

Укр.м.

Англ.м.К.

21

40

2

Математика

20

Англ.м.М.

Укр.м.

24

19

Укр.м.

Англ.м.К.

18

22

Математика

21

3

Англ.м.М.

Укр.м.

41

20

Укр.м.

Англ.м.Б.

19

25

Математика

18

Я дослідж. світ

21

4

Укр.м.

Англ.м.Б.

20

40

Читання

19

Дизайн і технології

18

Англ.м.М.

Укр.м.

4

21

5

               

ЧЕТВЕР

1

Я дослідж. світ

20

Я дослідж. світ

19

Читання

18

Я дослідж. світ

21

2

Музичне мистецтво

34

Фізична культура

сз

Математика

18

Математика

21

3

Читання

20

Читання

19

Укр.м.

Фіз.кул.

18

сз

Укр.м.

Фіз.кул.

21

сз

4

Дизайн і технології

20

Музичне мистецтво

34

Фіз.кул.

Укр. м.

сз

18

Фіз.кул.

Укр. м.

сз

21

5

Фізична культура

сз

Образотв. мистецтво

19

Я дослідж. світ

18

Інформатика

54

62

ПЯТНИЦЯ

1

Читання

20

Англ.м.М. Укр.м.

22

19

Я дослідж. світ

18

Читання

21

2

Укр.м.

Англ.м.Б.

20

24

Математика

19

Англ.м.М. Укр.м.

40

18

Математика

21

3

Математика

20

Укр.м.

Англ.м.Б.

19

25

Укр.м.

Англ.м.К.

18

44

Англ.м.М. Укр.м.

4

21

4

Англ.м.М. Укр.м.

47

20

Читання

19

Образотв. мистецтво

18

Укр.м.

Англ.м.К.

21

42

5

Образотв. мистецтво

20

Інформатика

54

62

Музичне мистецтво

34

Дизайн і технології

21

День

Урок

3-А

 

3-Б

 

3-В

 

3-Г

 

ПОНЕДІЛОК

1

Читання

23

Математика

24

Англійська мова

25

Читання

22

2

Математика

23

Українська мова

24

Математика

25

Музичне мистецтво

34

3

Англійська мова

23

Природо-знавство

24

Музичне мистецтво

34

Українська мова

22

4

Фізична культура

сз

Читання

24

Природо- знавство

25

Математика

22

5

               

ВІВТОРОК

1

Читання

23

Математика

24

Українська мова

25

Фізична культура

сз

2

Математика

23

Англійська мова

24

Математика

25

Читання

22

3

Українська мова

23

Читання

24

Читання

25

Математика

22

4

Природо-знавство

23

Фізична культура

сз

Основи здоровя

25

Українська мова

22

5

Музичне мистецтво

34

Трудове навчання

24

Фізична культура

сз

Англійська мова

22

СЕРЕДА

1

Читання

23

Українська мова

24

Українська мова

25

Математика

22

2

Українська мова

23

Музичне мистецтво

34

Математика

25

Інформатика

7

62

3

Математика

23

Читання

24

Інформатика

7

62

Природо-знавство

22

4

Основи здоровя

23

Інформатика

7

62

Читання

25

Читання

22

5

Інформатика

7

62

Основи здоровя

24

Образотв. мистецтво

25

Образотв. мистецтво

22

ЧЕТВЕР

1

Математика

23

Математика

24

Українська мова

25

Англійська мова

22

2

Англійська мова

23

Українська мова

24

Математика

25

Математика

22

3

Природо-знавство

23

Фізична культура

сз

Англійська мова

25

Українська мова

22

4

Образотв. мистецтво

23

Англійська мова

24

Читання

25

Фізична культура

сз

5

Фізична культура

сз

Образотв. мистецтво

24

Хореографія

 

Я у світі

22

ПЯТНИЦЯ

1

Читання

23

Математика

24

Читання

25

Хореографія

 

2

Українська мова

23

Хореографія

 

Природо-знавство

25

Читання

22

3

Я у світі

23

Читання

24

Фізична культура

сз

Природо-знавство

22

4

Трудове навчання

23

Природо-

знавство

24

Я у світі

25

Основи здоровя

22

5

Хореографія

 

Я у світі

24

Трудове навчання

25

Трудове навчання

22

День

Урок

4-А

 

4-Б

 

4-В

 

4-Г

 

ПОНЕДІЛОК

1

Інформатика

7

54

Українська мова

42

Читання

41

Читання

40

2

Математика

43

Інформатика

7

54

Математика

41

Математика

40

3

Англійська мова

43

Читання

42

Інформатика

7

54

Українська мова

40

4

Читання

43

Англійська мова

42

Українська мова

41

Природо-знавство

40

5

Я у світі

43

Я у світі

42

Трудове навчання

41

Фізична культура

сз

ВІВТОРОК

1

Українська мова

43

Математика

42

Читання

41

Читання

40

2

Математика

43

Хореографія

 

Англійська мова

41

Математика

40

3

Природо-знавство

43

Музичне мистецтво

34

Хореографія

 

Англійська мова

40

4

Музичне мистецтво

34

Природо-знавство

42

Природо- знавство

41

Хореографія

 

5

Трудове навчання

43

Трудове навчання

42

Я у світі

41

Основи здоровя

40

СЕРЕДА

1

Читання

43

Фізична культура

сз

Читання

41

Інформатика

7

62

2

Фізична культура

сз

Математика

42

Математика

41

Українська мова

40

3

Математика

43

Англійська мова

42

Фізична культура

сз

Природо-знавство

40

4

Англійська мова

43

Читання

42

Українська мова

41

Музичне мистецтво

34

5

               

ЧЕТВЕР

1

Хореографія

 

Українська мова

42

Читання

41

Читання

40

2

Читання

43

Математика

42

Математика

41

Математика

40

3

Українська мова

43

Читання

42

Природо-знавство

41

Англійська мова

40

4

Природо-

знавство

43

Основи здоровя

42

Англійська мова

41

Я у світі

40

5

Образотв. мистецтво

43

Образотв. мистецтво

42

Музичне мистецтво

34

Образотв. мистецтво

40

ПЯТНИЦЯ

1

Українська мова

43

Читання

42

Фізична культура

сз

Читання

40

2

Математика

43

Математика

42

Математика

41

Фізична культура

сз

3

Читання

43

Українська мова

42

Українська мова

41

Математика

40

4

Основи здоровя

43

Фізична культура

сз

Основи здоровя

41

Українська мова

40

5

Фізична культура

сз

Природо-знавство

42

Образотв. мистецтво

41

Трудове навчання

40

 

День

Урок

5-А

 

5-Б

 

5-В

 

5-Г

 

ПОНЕДІЛОК

1

Зарубіжна література

56

Українська література

29

Англійська мова

58

63

Математика

50

2

Зарубіжна література

56

Українська література

29

Англійська мова

58

63

Математика

50

3

Трудове навчання

5

8

Англійська мова

58

63

Математика

38

Українська мова

57

69

4

Трудове навчання

5

8

Англійська мова

58

63

Математика

38

Українська мова

57

69

5

Українська мова

57

65

Трудове навчання

5

8

Фізична культура

сз

Англійська мова

30

69

6

Українська мова

57

65

Трудове навчання

5

8

Фізична культура

сз

Англійська мова

30

69

7

               

8

               

ВІВТОРОК

1/0

               

2/1

Природо-знавство

72

Математика

50

Математика

38

Українська мова

65

69

3/2

Природо-знавство

72

Математика

50

Математика

38

Фізична культура

сз

4/3

Пол.м.

Нім.м.

60

71

Образотв. мистецтво

73

Українська мова

29

65

Зарубіжна література

76

5/4

Пол.м.

Нім.м.

60

71

Природо-знавство

73

Українська мова

29

70

Зарубіжна література

76

-/5

Образотв. мистецтво

58

Природо-знавство

73

Зарубіжна література

76

Мистецтво

34

-/6

       

Зарубіжна література

76

   

-/7

               

СЕРЕДА

1

Англ.м. Єз.

Інформ.

71

54

Українська мова

65

69

Мистецтво

34

Математика

50

2

Математика

38

Українська мова

64

69

Англ.м. Єз.

Інформ.

71

54

Математика

50

3

Українська мова

57

72

Фізична культура

сз

Інформ.

Англ.м. С.

54

58

Англійська мова

30

69

4

Українська мова

57

71

Інформ.

Англ.м. Сид.

54

58

Логіка

38

Англійська мова

30

69

5

Математика

38

Англ.м. Б.

Інформ.

63

54

Українська література

33

Трудове навчання

5

8

6

Інформ.

Англ.м. Б

54

63

Музичне мистецтво

34

Українська література

38

Трудове навчання

5

8

7

               

8

               

 

День

Урок

5-А

 

5-Б

 

5-В

 

5-Г

 

ЧЕТВЕР

1

Українська література

29

Математика

50

Математика

38

Фізична культура

сз

2

Українська література

29

Математика

50

Математика

38

Фізична культура

сз

3

Основи здоровя

55

Українська мова

29

70

Фінансова грамотність

51

Історія

37

4

Фізична культура

сз

Українська мова

29

73

Історія

37

Основи здоровя

59

5

Фізична культура

сз

Історія

37

Основи здоровя

58

Українська література

65

6

Історія

37

Основи здоровя

58

Фізична культура

сз

Українська література

65

7

               

8

               

ПЯТНИЦЯ

1

Математика

38

Фізична культура

сз

Українська мова

29

65

Англійська мова

30

69

2

Математика

38

Фізична культура

сз

Українська мова

29

65

Англійська мова

30

69

3

Фізична культура

сз

Польська мова

64

73

Природо-знавство

33

Укр. м. Ар.

Інформ.

57

54

4

Англійська мова

63

72

Польська мова

64

73

Природо-знавство

33

Інформ.

Укр. м. М.

54

57

5

Англійська мова

63

72

Зарубіжна література

38

Трудове навчання

5

8

Природо-знавство

33

6

Музичне мистецтво

34

Зарубіжна література

38

Трудове навчання

5

8

Природо-знавство

33

7

               

 

День

Урок

6-А

 

6-Б

 

6-В

 

6-Г

 

ПОНЕДІЛОК

1

Трудове навчання

5

8

Трудове навчання

5

8

Образотв. мистецтво

72

Українська мова

59

2

Трудове навчання

5

8

Трудове навчання

5

8

Інформат.

Укр. м. Гл.

62

59

Образотв. мистецтво

72

3

Математика

72

Зарубіжна література

52

Укр. м. Сем.

Інформат.

70

62

Географія

65

4

Математика

72

Зарубіжна література

52

Біологія

33

Географія

65

5

Англійська мова

58

Польська мова

64

Біологія

33

Фізична культура

сз

6

Англійська мова

58

Польська мова

64

Фізична культура

сз

Інформат.

(І група)

62

7

               

8

               

ВІВТОРОК

1/0

               

2/1

Фізична культура

сз

Англійська мова

58

Зарубіжна література

76

Українська література

59

3/2

Образотв. мистецтво

73

Англійська мова

58

Зарубіжна література

76

Українська література

59

4/3

Польська мова

64

Математика

37

Математика

75

Англійська мова

58

5/4

Польська мова

64

Математика

37

Математика

75

Англійська мова

58

-/5

Біологія

33

Фізична культура

сз

Польська мова

64

60

Математика

75

-/6

Біологія

33

Образотв. мистецтво

58

Польська мова

64

60

Математика

75

-/7

               

СЕРЕДА

1

Історія

37

Математика

72

Українська література

70

Фізична культура

сз

2

Основи здоровя

37

Математика

72

Українська література

70

Фізична культура

сз

3

Історія

37

Українська мова

59

Основи здоровя

50

Музичне мистецтво

77

4

Українська мова

59

Історія

37

Музичне мистецтво

77

Основи здоровя

52

5

Зарубіжна література

75

Історія

37

Фізична культура

сз

Українська мова

59

6

Зарубіжна література

75

Основи здоровя

50

Фізична культура

сз

Українська мова

59

7

           

Інформат.

(ІІ група)

62

8

               

 

День

Урок

6-А

 

6-Б

 

6-В

 

6-Г

 

ЧЕТВЕР

1

Математика

72

Музичне мистецтво

77

Історія

37

Математика

75

2

Математика

72

Українська мова

59

Історія

37

Математика

75

3

Інформатика

54

62

Українська мова

59

Англійська мова

30

58

Історія

69

4

Музичне мистецтво

77

Інформатика

54

62

Англійська мова

30

58

Зарубіжна література

76

5

Українська мова

59

Біологія

33

Трудове навчання

5

8

Історія

50

6

Українська мова

59

Біологія

33

Трудове навчання

5

8

Зарубіжна література

76

7

               

8

               

ПЯТНИЦЯ

1

Фізична культура

сз

Географія

51

Українська мова

70

59

Біологія

33

2

Фізична культура

сз

Географія

51

Українська мова

70

59

Біологія

33

3

Географія

51

Українська мова

59

Математика

75

Трудове навчання

5

8

4

Географія

51

Українська мова

59

Математика

75

Трудове навчання

5

8

5

Українська література

59

Фізична культура

сз

Географія

65

Польська

мова

64

6

Українська література

59

Фізична культура

сз

Географія

65

Польська

мова

64

7

               

 

День

Урок

7-А

 

7-Б

 

7-В

 

7-Г

 

ПОНЕДІЛОК

1

Математика

38

Біологія

55

Математика

75

Географія

51

2

Математика

38

Біологія

55

Математика

75

Географія

51

3

Біологія

59

Фізична культура

сз

Образотв. мистецтво

29

Українська мова

56

4

Біологія

59

Укр. м. Б.

Інфор.

29

7

Фізична культура

сз

Українська мова

56

5

Укр. м. Б.

Інфор.

29

7

Основи здоровя

55

Інфор. Д.

Укр. м. Г.

62

59

Образотв. мистецтво

72

6

Образотв. мистецтво

72

Інфор.

Укр. м. Г.

7

59

Укр. м. Б.

Інфор. Г.

29

54

Музичне мистецтво

77

7

Інфор.

Укр. м. К.

7

56

Образотв. мистецтво

72

Основи здоровя

55

   

8

               

ВІВТОРОК

1/0

               

2/1

Польська мова

64

60

Українська література

29

Історія

37

Математика

75

3/2

Польська мова

64

60

Українська література

29

Історія

37

Математика

75

4/3

Основи здоровя

55

Хімія

61

Географія

51

Фізична культура

сз

5/4

Фізична культура

сз

Географія

65

Географія

51

Основи здоровя

55

-/5

Українська література

29

Географія

65

Зарубіжна література

59

Біологія

55

-/6

Українська література

29

Трудове навчання

5

8

Зарубіжна література

59

Біологія

55

-/7

               

СЕРЕДА

1

Фізика

53

Математика

38

Музичне мистецтво

77

Українська література

56

2

Фізика

53

Музичне мистецтво

77

Біологія

55

Українська література

56

3

Українська мова

56

66

Математика

38

Фізична культура

сз

Трудове навчання

5

8

4

Українська мова

56

66

Зарубіжна література

76

Фізична культура

сз

Фізика

53

5

Англійська мова

69

71

Зарубіжна література

76

Польська мова

64

73

Історія

30

6

Англійська мова

69

71

Фізична культура

сз

Біологія

55

Польська мова

73

7

Трудове навчання

5

8

Фізична культура

сз

Польська мова

64

73

Історія

29

8

               

 

День

Урок

7-А

 

7-Б

 

7-В

 

7-Г

 

ЧЕТВЕР

1

Історія

30

Фізика

53

Трудове навчання

5

8

Зарубіжна література

73

2

Історія

30

Фізика

53

Хімія

61

Зарубіжна література

73

3

Математика

38

Історія

53

Математика

75

Польська

мова

73

4

Математика

38

Історія

51

Математика

75

Фізика

72

5

Музичне мистецтво

77

Польська

мова

64

73

Українська література

29

Українська мова

56

6

Хімія

61

Польська

мова

64

73

Українська література

29

Інформатика

54

62

7

           

Хімія

61

8

               

ПЯТНИЦЯ

1

Фізична культура

сз

Англійська мова

58

52

Фізика

53

Математика

75

2

Фізична культура

сз

Англійська мова

58

52

Фізика

53

Математика

75

3

Географія

65

Математика

38

Українська мова

29

56

Англійська мова

58

4

Географія

65

Математика

38

Українська мова

29

56

Англійська мова

58

5

Зарубіжна література

76

Українська мова

29

56

Англійська мова

58

69

Фізична культура

сз

6

Зарубіжна література

76

Українська мова

29

56

Англійська мова

58

69

Фізична культура

сз

7

               

 

День

Урок

7-Д

 

ПОНЕДІЛОК

1

Фізична культура

сз

2

Фізична культура

сз

3

Географія

51

4

Географія

51

5

Українська мова

56

6

Українська мова

56

7

   

8

   

ВІВТОРОК

1/0

   

2/1

Біологія

55

3/2

Біологія

55

4/3

Англійська мова

72

5/4

Англійська мова

72

-/5

Математика

72

-/6

Математика

72

-/7

Образотворче мистецтво

72

СЕРЕДА

1

Зарубіжна література

76

2

Зарубіжна література

76

3

Трудове навчання

5

8

4

Німецька мова

72

5

Фізична культура

сз

6

Музичне мистецтво

77

7

Німецька мова

72

8

   

 

День

Урок

7-Д

 

ЧЕТВЕР

1

Хімія

61

2

Інформатика

54

62

3

Українська мова

56

4

Українська література

56

5

Основи здоровя

55

6

Українська література

56

7

   

8

   

ПЯТНИЦЯ

1

Математика

72

2

Математика

72

3

Історія

37

4

Історія

37

5

Фізика

53

6

Фізика

53

7

   

 

День

Урок

8-А

 

8-Б

 

8-В

 

8-Г

 

ПОНЕДІЛОК

1

Англійська мова

30

71

Зарубіжна література

76

Математика

57

Біологія

33

2

Англійська мова

30

71

Зарубіжна література

76

Математика

57

Біологія

33

3

Зарубіжна література

76

Англійська мова

30

71

Мистецтво

77

Фізика

53

4

Зарубіжна література

76

Англійська мова

30

71

Хімія

61

Фізика

53

5

Математика

38

Фінансова грамотність

51

Хімія

61

Історія

52

6

Математика

38

Фізика

53

Основи здоровя

55

Польська

мова

52

7

   

Фізика

53

Фінансова грамотність

51

Польська мова

52

8

               

ВІВТОРОК

1/0

               

2/1

Фізична культура

сз

Математика

57

Укр. м. К.

Інформат.

52

7

Географія

51

3/2

Трудове навчання

5

8

Математика

57

Укр. м. К.

Інформат.

52

7

Географія

51

4/3

Укр. м. К.

Інформат.

52

7

Біологія

33

Українська література

57

Математика

38

5/4

Укр. м. К.

Інформат.

52

7

Біологія

33

Українська література

57

Математика

38

-/5

Математика

38

Історія

37

Англійська мова

30

71

Фізична культура

сз

-/6

Математика

38

Історія

37

Англійська мова

30

71

Фізична культура

сз

-/7

Фінансова грамотність

51

Фізична культура

сз

       

СЕРЕДА

1

Історія

52

Польська

мова

64

60

Фізична культура

сз

Українська література

57

2

Історія

52

Географія

51

Фізична культура

сз

Українська література

57

3

Географія

65

Польська мова

64

60

Фізика

53

Фінансова грамотність

51

4

Географія

65

Географія

51

Польська мова

64

60

Трудове навчання

5

8

5

Хімія

61

Українська література

57

Фізика

53

Мистецтво

77

6

Хімія

61

Українська література

57

Польська мова

64

60

Історія

52

7

               

8

               

 

День

Урок

8-А

 

8-Б

 

8-В

 

8-Г

 

ЧЕТВЕР

1

Біологія

33

Інформат.

Укр. м. М.

7

57

Математика

55

Українська мова

52

2

Польська мова

64

60

Інформат.

Укр. м. М.

7

57

Математика

55

Українська мова

52

3

Польська мова

64

60

Трудове навчання

5

8

Інформат.

Укр. м. М.

7

57

Зарубіжна література

52

4

Фізична культура

сз

Основи здоровя

55

Інформат.

Укр. м. М.

7

57

Зарубіжна література

52

5

Фізична культура

сз

Укр. м. К.

Інформат.

57

7

Біологія

51

Математика

38

6

Мистецтво

77

Укр. м. К.

Інформат.

57

7

Біологія

51

Математика

38

7

Біологія

33

   

Трудове навчання

5

8

Фізична культура

сз

8

               

ПЯТНИЦЯ

1

Інформат.

Укр. м. М.

7

57

Математика

55

Історія

37

Хімія

61

2

Інформат.

Укр. м. М.

7

57

Математика

55

Історія

37

Хімія

61

3

Фізика

53

Фізична культура

сз

Зарубіжна література

76

Інформат.

7

62

4

Фізика

53

Фізична культура

сз

Зарубіжна література

76

Інформат.

7

62

5

Українська література

57

Хімія

61

Географія

51

Основи здоровя

55

6

Українська література

57

Хімія

61

Географія

51

Англійська мова

52

7

Основи здоровя

55

Мистецтво

77

Фізична культура

сз

Англійська мова

52

 

 

День

Урок

9-А

 

9-Б

 

9-В

 

ПОНЕДІЛОК

1

Фізика

53

Українська література

70

Мистецтво

77

2

Польська мова

64

73

Українська література

70

Фізика

53

3

Польська мова

64

73

Біологія

55

Фізична культура

сз

4

Інформат. Г.

Укр. м. С.

54

70

Біологія

55

Польська мова

66

73

5

Інформат. Г.

Укр. м. С.

54

70

Зарубіжна література

76

Польська мова

66

73

6

Правознавс.

33

Зарубіжна література

76

Українська література

70

7

Трудове навчання

5

8

Правознавс.

33

Українська література

70

8

           

ВІВТОРОК

1/0

           

2/1

Українська література

56

Інформатика

54

62

Хімія

61

3/2

Українська література

56

Англійська мова

30

69

Хімія

61

4/3

Математика

50

Англійська мова

30

69

Фізична культура

сз

5/4

Математика

50

Фізика

69

Фізична культура

сз

-/5

Фізична культура

сз

Фінансова грамотність

51

Математика

50

-/6

Фізична культура

сз

Інформатика

54

62

Математика

50

-/7

           

СЕРЕДА

1

Англійська мова

30

58

Трудове навчання

5

8

Зарубіжна література

59

2

Англійська мова

30

58

Математика

75

Зарубіжна література

59

3

Біологія

55

Українська мова

70

52

Історія

73

4

Біологія

55

Математика

75

Історія

73

5

Географія

65

Українська мова

70

51

Основи здоровя

55

6

Фізика

53

Фізична культура

сз

Українська мова

70

51

7

Фізика

53

Історія

37

Українська мова

70

51

8

           

 

День

Урок

9-А

 

9-Б

 

9-В

 

ЧЕТВЕР

1

Зарубіжна література

76

Фізична культура

сз

Фінансова грамотність

51

2

Фінансова грамотність

51

Фізична культура

сз

Трудове навчання

5

8

3

Хімія

61

Географія

65

Англійська мова

71

74

4

Хімія

61

Фізика

69

Географія

65

5

Зарубіжна література

76

Фізика

69

Англійська мова

71

74

6

Фізична культура

сз

Основи здоровя

55

Фізика

50

7

Основи здоровя

55

Історія

37

Фізика

50

8

           

ПЯТНИЦЯ

1

Укр. м. К.

Інформ. Д

56

62

Польська мова

63

73

Математика

50

2

Укр. м. К.

Інформ. Д

56

62

Польська мова

64

73

Математика

50

3

Математика

50

Хімія

61

Біологія

55

4

Математика

50

Мистецтво

77

Біологія

55

5

Мистецтво

77

Математика

75

Правознавс.

37

6

Історія

37

Математика

75

Інформатика

54

62

7

Історія

37

Хімія

61

Інформатика

54

62

 

День

Урок

10-А

 

10-Б

 

11-А

 

11-Б

 

ПОНЕДІЛОК

1

Географія

65

Історія

37

Хімія

61

Історія

52

2

Географія

65

Історія

37

Хімія

61

Історія

52

3

Історія

37

Математика

50

Історія

33

Математика

75

4

Історія

37

Математика

50

Історія

64

Математика

75

5

Математика

50

Громадянс. освіта

37

Математика

75

Фізична культура

Сз

6

Математика

50

Громадянс. освіта

37

Математика

75

Фізична культура

Сз

7

Громадянс. освіта

37

Фізична культура

сз

Фізика

16

Зарубіжна література

76

8

Громадянс. освіта

37

Фізична культура

сз

       

ВІВТОРОК

1/0

Англійська мова

30

Біологія

33

Українська мова

70

Хімія

61

2/1

Англійська мова

30

Біологія

33

Українська мова

70

Мистецтво

77

3/2

Фізична культура

сз

Фізика

53

Мистецтво

77

Українська мова

70

4/3

Українська мова

56

Фізика

53

Мистецтво

77

Українська мова

70

5/4

Українська мова

56

Зарубіжна література

59

Фізика

53

Мистецтво

77

-/5

Фізика

69

Українська мова

56

Інформат.

7

62

Фізика

53

-/6

Фізика

69

Українська мова

56

Географія

65

Хімія

61

-/7

       

Фізична культура

сз

Інформат.

7

62

СЕРЕДА

1

Захист вітчизни

29

Хімія

61

Фізична культура

сз

Математика

75

2

Захист Вітч.

Хімія

29

61

Хімія

Захист Вітч.

61

29

Фізична культура

сз

Географія

65

3

Хімія

61

Захист Вітчизни

29

Математика

75

Біологія

33

4

Математика

50

Історія

70

Захист Вітчизни

29

Біологія

33

5

Математика

50

Українська література

56

Захист Вітч.

Історія

29

51

Історія

Захист Вітч.

51

29

6

Зарубіжна література

76

Українська література

56

Біологія

33

Захист Вітчизни

29

7

Фізична культура

сз

Інформат.

7

54

Біологія

33

Фізика

16

8

Фізична культура

сз

Інформат.

7

54

       

 

День

Урок

10-А

 

10-Б

 

11-А

 

11-Б

 

ЧЕТВЕР

1

Українська література

56

Географія

65

Іноземна мова

71

74

Іноземна мова

58

74

2

Українська література

56

Географія

65

Іноземна мова

71

74

Іноземна мова

58

74

3

Біологія

33

Математика

50

Зарубіжна література

76

Фізична культура

сз

4

Біологія

33

Математика

50

Фізика

53

Українська література

70

5

Історія

30

Англійська мова

52

Фізика

53

Українська література

70

6

Фізика

30

Англійська мова

52

Українська література

70

Фізика

53

7

Інформатика

7

54

Фізика

75

Українська література

70

Фізика

53

8

Інформатика

7

54

Фізична культура

сз

       

ПЯТНИЦЯ

1

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

І

Ї

 

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

І

Ї

 

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

І

Ї

 

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

І

Ї

 

2

3

4

5

6

7