Методична тема закладу

Методична проблема закладу:

Розвиток в учнів позитивної мотивації до навчальної діяльності — важливий чинник формування соціально активної особистості”

Завдання методичної служби на 2020-2021 н.р.

Протягом навчального року зосередити діяльність шкільної методичної служби на результативне вирішення проблемного питання школи « Розвиток в учнів позитивної мотивації до навчальної діяльності – важливий чинник формування соціально активної особистості» ( ІV етап), тематичних питань серпневої конференції педагогів Луцька «Про результати роботи освітньої галузі міста у 2019-2020 н.р. та організацію роботи закладів в умовах пандемії у 2020-2021 н.р.» в контексті реформування освітньої галузі:

– запровадження різних форм організації освітнього процесу, в тому числі дистанційних, відповідно до вимог чинного законодавства та епідеміологічної ситуації;

– подальша реалізація засад Нової української школи, створення умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, сучасних підходів до організації освітнього процесу, розвитку особистості;

– здійснення розбудови у навчальному закладі внутрішньої системи забезпечення якості освіти відповідно до рекомендацій Державної служби якості освіти;

– удосконалення роботи з розвитку і збереження фізичного, психічного та морального здоров’я дітей;

– створення комфортних умов навчання для осіб з особливими освітніми потребами, їх перебування в освітньому закладі, підготовка дітей в класних колективах, педагогів до взаємодії з ними;

– створення якісного позакласного простору сучасного здобувача освіти;

– Надання кваліфікованої, дієвої і своєчасної методичної допомоги педагогічним працівникам в опрацюванні нормативно-правових документів, навчальних планів та нових програм;

– забезпечення упровадження елементів інформаційно-комунікаційних , медіаосвітніх , мультимедійних, дистанційних технологій у системі методичної роботи з педагогічними працівниками;

– залучення педагогічних працівників до участі в онлайн-прєктах, програмах, олімпіадах, конкурсах, інтернет-заходах( семінари, вебінари, скайп-наради)

– здійснення заходів щодо популяризації та упровадження STEM-STEAM-STREAM-освіти в освітній процес;

– створення умов для здобуття результативного індивідуального педагогічного досвіду упровадження технологій дистанційного навчання та розробки стартапів;

– створення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом участі у дистанційних курсах, тренінгах тощо.

Структура шкільної методичної роботи з педагогами

Шкільні методичні об’єднання учителів – 4-5 засідань

Творчі, мобільні, динамічні групи – 3-4 засідання

Шкільний консультпункт

Шкільний клуб Гуманної педагогіки

Школа молодого педагога -3-4 заняття

Форми методичної роботи

Науково – практичні конференції

Педагогічні читання

Клуб гуманної педагогіки

Семінари

Тренінги

Виставки, фестивалі, презентації, методичні майстерні

Засідання круглих столів

Консультпункти

Курсова перепідготовка, робота у міжкурсовий період

Види узагальнення професійних напрацювань

Підготовка та випуск „ Сходинок педагогічної майстерності”

Підготовка та випуск „ Педагогічної академії”, „ Слова про вчителя”, „ Для нас і про нас”, „ Вісті з курсів”

Підготовка та подання матеріалів до фахових видань

Підготовка та випуск анотованих каталогів „ Наші видання”.