Методична робота

„Розвиток в учнів позитивної мотивації до навчальної діяльності — важливий чинник формування соціально активної особистості”

Завдання методичної служби  на 2019-2020 н.р.

Протягом навчального року зосередити діяльність шкільної  методичної служби  на результативне вирішення проблемного питання школи « Розвиток в учнів позитивної мотивації до навчальної діяльності – важливий чинник формування соціально активної особистості»  ( ІІІ етап), тематичних питань серпневого форуму освітян м. Луцька «Реформування освіти. Виклики майбутнього» в контексті реформування освітньої галузі:

– упровадження ідей НУШ у базову та профільну школу;

– педагогіка партнерства як умова професійної реалізації нового шкільного учителя та розвитку творчої особистості дитини в контексті НУШ;

– удосконалення роботи з розвитку і збереження фізичного, психічного та морального здоров’я дітей;

– створення якісного позакласного простору сучасного здобувача освіти;

– Надання кваліфікованої, дієвої і своєчасної методичної допомоги педагогічним працівникам в опрацюванні нормативно-правових документів, навчальних планів та нових програм;

– активізація використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у системі методичної роботи з педагогічними працівниками;

– здійснення заходів щодо популяризації та упровадження STEM-STEAM-STREAM-освіти в освітній процес;

– удосконалення роботи методичних об’єднань учителів-предметників у зв’язку із затвердженням оновлених програм та запровадженням компетентнісного підходу до навчання;

– активізація участі педагогів у процедурі сертифікації та забезпечення відповідного науково-методичного супроводу;

– активізація роботи з  обдарованими і талановитими дітьми , створення умов для розвитку їх навичок самостійного і наукового пізнання через системну і результативну підготовку школярів До Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів, інтернет-олімпіад, конкурсів учнівської творчості тощо;

– поглиблення та вдосконалення  науково-методичної роботи з учителями щодо формування їхньої професійної готовності до побудови освітнього процесу, який має інтегроване та діяльнісне спрямування і забезпечує цілісний вплив на особистість дитини;

– системне використання в освітньому процесі методів, принципів, технологій випереджуючої освіти;

– використання у педагогічній практиці інноваційних та здоров’язбережувальних технологій навчання; створення оптимальних умов для занять школярів фізкультурою та спортом;

– створення умов для творчої самореалізації педагогів через залучення їх до методичної роботи, фахових змагань, виставок; подальше удосконалення системи морального та матеріального стимулювання за високі досягнення;

– удосконалення системи методичної взаємодії з метою своєчасного взаємоінформування, забезпечення наступності усіх ланок навчання та виховання дітей, розвитку творчих навиків освітян;

– забезпечення якісного професійного середовища та умов для реалізації методичних напрацювань педагогів через залучення їх до роботи методичних структур та до участі у конкурсах фахової майстерності.

Структура шкільної методичної роботи з педагогами

Шкільні методичні  об’єднання учителів – 4-5 засідань

Творчі, мобільні, динамічні групи – 3-4 засідання

Шкільний консультпункт

Шкільний клуб Гуманної педагогіки

Школа молодого педагога -3-4 заняття

Форми методичної роботи

Науково – практичні конференції

Педагогічні читання

Клуб гуманної педагогіки

Семінари

Тренінги

Виставки, фестивалі, презентації, методичні майстерні

Засідання круглих столів

Консультпункти

Курсова перепідготовка, робота у міжкурсовий період

Види узагальнення професійних напрацювань

Підготовка та випуск „  Сходинок педагогічної  майстерності”

 Підготовка та випуск    „ Педагогічної академії”, „ Слова про вчителя”, „ Для нас    і про нас”, „ Вісті з курсів”

 Підготовка та подання матеріалів до фахових видань

Підготовка та випуск    анотованих каталогів „ Наші видання”