Робочі навчальні плани

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1-9-х класів

Луцького навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 –

технологічний ліцей»

на 2020-2021 навчальний рік

Навчальний план для 1-9-х класів

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10-11-х класів

Луцького навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 –

технологічний ліцей»

на 2020-2021 навчальний рік

Навчальний план для 10-11-х класів

 

Робочий навчальний план школи І-го ступеня на 2019-2020 н. р.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Всього годин

1-А

1-Б

1-В

1-Г

1-Д

 

ІНВАРІАНТНИЙ СКЛАДНИК

Мовно- літературна

Навчання грамоти (інтегрований курс)

7/245

7/245

7/245

7/245

7/245

35/1225

Іншомовна

Іноземна мова (англійська)

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

10/350

Математична

Математика

4/140

4/140

4/140

4/140

4/140

20/700

Я досліджую світ (інтегрований курс за різними видами інтеграції)

3/105

3/105

3/105

3/105

3/105

15/525

Технологічна

Дизайн і технології

1/35

1/35

1/35

1/35

1/35

5/175

Мистецька

Музичне мистецтво

1/35

1/35

1/35

1/35

1/35

5/175

Образотворче мистецтво

1/35

1/35

1/35

1/35

1/35

5/175

Фізкультурна*

Фізична культура*

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

10/350

Хореографія*

1/35

1/35

1/35

1/35

1/35

5/175

УСЬОГО

22/770

22/770

22/770

22/770

22/770

110/3850

ВАРІАТИВНИЙ СКЛАДНИК

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1/35

1/35

1/35

1/35

1/35

5/175

Індивідуальні години

1

1

1

1

1

5

Загальнорічна кількість навчальних годин

23/805

23/805

23/805

23/805

23/805

115/4025

Гранично допустиме навчальне навантаження

20/700

20/700

20/700

20/700

20/700

10/3500

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23/805

23/805

23/805

23/805

23/805

115/4025

 

*Години, передбачені для фізкультурної освітньої галузі, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів

 

Директор ЛНВК Т.В.Копчак

Робочий навчальний план школи І-го ступеня на 2019-2020 н. р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Всього годин

2-А

2-Б

2-В

2-Г

ІНВАРІАНТНИЙ СКЛАДНИК

Мовно- літературна

Українська мова

4/140

4/140

4/140

4/140

16/560

Читання

3/105

3/105

3/105

3/105

12/420

Іншомовна

Іноземна мова (англійська)

3/105

3/105

3/105

3/105

12/420

Математична

Математика

4/140

4/140

4/140

4/140

16/560

Я досліджую світ (інтегрований курс за різними видами інтеграції)

3/105

3/105

3/105

3/105

12/420

Інформатична

Інформатика

1/35

1/35

1/35

1/35

4/140

Технологічна

Дизайн і технології

1/35

1/35

1/35

1/35

4/140

Мистецька

Музичне мистецтво

1/35

1/35

1/35

1/35

4/140

Образотворче мистецтво

1/35

1/35

1/35

1/35

4/140

Фізкультурна*

Фізична культура*

2/70

2/70

2/70

2/70

8/280

Хореографія*

1/35

1/35

1/35

1/35

4/140

УСЬОГО

24/840

24/840

24/840

24/840

96/3360

ВАРІАТИВНИЙ СКЛАДНИК

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1/35

1/35

1/35

1/35

4/140

Індивідуальні години

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Логіка

0,5

0,5

   

1

Каліграфія з елементами звязного мовлення

   

0,5

0,5

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

25/875

25/875

25/875

25/875

100/3500

Гранично допустиме навчальне навантаження

22/770

22/770

22/770

22/770

88/3080

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

25/875

25/875

25/875

25/875

100/3500

 

*Години, передбачені для фізфізкультурної освітньої галузі, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів

Директор ЛНВК Т.В.Копчак

Робочий навчальний план школи І-го ступеня на 2019-2020 н. р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Всього годин

3-А

3-Б

3-В

3-Г

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

14

Читання

3,5

3,5

3,5

3,5

14

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

2

8

Математика

Математика

4

4

4

4

16

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

8

Суспільствознав-ство

Я у світі

1

1

1

1

4

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

4

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

4

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатика

1

1

1

1

4

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

4

Фізична культура*

2

2

2

2

8

Хореографія*

1

1

1

1

4

УСЬОГО

24

24

24

24

96

Варіативна складова

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

2

8

Індивідуальні години

1

1

1

1

4

Логіка

1

     

1

Каліграфія з елементами звязного мовлення

 

1

   

1

Хореографія

   

1

 

1

Абетка театрального мистецтва

     

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

23

23

92

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

26

26

26

104

 

*Години, передбачені для фізичної культури та хореографії, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів

Директор ЛНВК Т.В.Копчак

Робочий навчальний план школи І-го ступеня на 2019-2020 н. р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у

класах

Всього годин

4-А

4-Б

4-В

4-Г

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

14

Читання

3,5

3,5

3,5

3,5

14

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

2

8

Математика

Математика

4

4

4

4

16

Природо-знавство

Природо-знавство

2

2

2

2

8

Суспільство-знавство

Я у світі

1

1

1

1

4

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

4

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

4

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатика

1

1

1

1

4

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

4

Фізична культура*

2

2

2

2

8

Хореографія*

1

1

1

1

4

УСЬОГО

24

24

24

24

96

Варіативна складова

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

2

8

Індивідуальні години

1

1

1

1

4

Розвиток творчих здібностей

1

     

1

Хореографія

 

1

   

1

Логіка

     

1

1

Каліграфія з елементами зв’зного мовлення

   

1

 

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

23

23

92

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

26

26

26

104

 

*Години, передбачені для фізичної культури та хореографії, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів

Директор ЛНВК Т.В.Копчак

Робочий навчальний план школи ІІ-го ступеня на 2019-2020 н. р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Всього годин

5-А

5-Б

5-В м

5-Г а

Мови і літератури

Українська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

3,5+0,5

3,5+0,5

14+2

Українська література

2

2

2

2

8

Іноземна мова (ан.)

3

3

3

3+2

12+2

Польська мова

/2***

2

   

2/2***

Німецька мова

2***/

     

2***/

Зарубіжна література

2

2

2

2

8

Суспільство-знавство

Історія України (Вступ до історії)

1

1

1

1

4

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

   

2

Образотворче мистецтво

1

1

   

2

Мистецтво (інтегрований курс)

   

1

1

2

Математика

Математика

4

4

4+2

4

16+2

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

8

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

8

Інформатика

1

1

1

1

4

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

4

Фізична культура**

3

3

3

3

12

Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів

   

3,5-2

3,5-2,5

7-4,5

Логіка

   

1

 

1

Країнознавство

     

1

1

Фінансова грамотність

   

0,5

 

0,5

РАЗОМ

26+3

26+3

26,5+3

26+3

104,5+12

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5-0,5

2,5-0,5

2-0,5

2

9-1,5= 7,5

Фінансова грамотність

   

0,5

 

0,5

Хореографія

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Індивідуальні заняття – математика

0,5

0,5

   

1

Індивідуальні заняття – англійська мова

1

     

1

Індивідуальні заняття – польська мова

     

1

1

Індивідуальні заняття – інформатика

   

0,5

0,5

1

Дизайн і технологія

 

1

   

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

28

28

112

Всього (без урахування поділу класів на групи)

31

31

31

31

124

 

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

*** У 5-А класі одна група вивчатиме польську мову, друга група – німецьку мову (за заявами батьків)

Директор ЛНВК Т.В.Копчак

Робочий навчальний план школи ІІ-го ступеня на 2019-2020 н. р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

Всього годин

6-А

6-Б

6-В

6-Г

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

14

Українська література

2

2

2

2

8

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

2

8

Польська мова

2

2

2

2

8

Зарубіжна література

2

2

2

2

8

Суспільство-знавство

Інтегрований курс «Всесвітня історія.Історія України»

2

2

2

2

8

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

4

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

4

Математика

Математика

4

4

4

4

16

Природо-знавство

Біологія

2

2

2

2

8

Географія

2

2

2

2

8

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

8

Інформатика

1

1

1

1

4

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

4

Фізична культура*

3

3

3

3

15

РАЗОМ

27,5+3

27,5+3

27,5+3

27,5+3

122

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

3,5

3,5

14

Логіка (фак.)

1

 

1

 

2

Дизайн і технологія (фак.)

     

1

1

Трудове навчання (інд.)

1

1

   

2

Майбутнє починається сьогодні (фак.)

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Українська мова (інд.)

 

1

 

1

2

Математика (інд.)

 

1

   

1

Біологія (інд.)

   

1

 

1

Історія (фак.)

   

1

 

1

Географія (інд.)

     

1

1

Іноземна мова (інд.)

1

     

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

31

31

31

31

155

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34

34

34

34

170

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Директор ЛНВК Т.В.Копчак

Робочий навчальний план школи ІІ-го ступеня на 2019-2020 н. р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Всього годин

7-А

7-Б

7-В

7-Г

7-Д

 

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

12,5

Українська література

2

2

2

2

2

10

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

2

2

10

Друга іноземна мова (німецька)

       

2

2

Польська мова

2

2

2

2

 

8

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

10

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1

1

5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

5

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

5

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

5

Математика

Алгебра

2

2

2

2

2

10

Геометрія

2

2

2

2

2

10

Природо-знавство

Біологія

2

2

2

2

2

10

Географія

2

2

2

2

2

10

Фізика

2

2

2

2

2

10

Хімія

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

7,5

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

5

Інформатика

1

1

1

1

1

5

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

Фізична культура

3

3

3

3

3

15

РАЗОМ

29+3

29+3

29+3

29+3

29+3

160

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3

3

3

3

3

15

Логіка (фак.)

1

 

1

 

1

3

Культура життєвого самовизначення (фак.)

     

1

1

2

Людина і світ професій (фак.)

 

1

     

1

Українська мова (інд.)

   

1

 

1

2

Європейський клуб

   

1

   

1

Біологія (інд.)

1

   

1

 

2

Географія (інд.)

 

1

     

1

Іноземна мова (інд.)

 

1

 

1

 

2

Інформатика (фак..)

1

       

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

32

32

32

32

160

Всього (без урахування поділу класів на групи)

35

35

35

35

35

175

 

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Директор ЛНВК Т.В.Копчак

Робочий навчальний план школи ІІ-го ступеня на 2019-2020 н. р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Всього годин

8-А

8-Б

8-В

8-Г

Мови і літератури

Українська мова

2

2

2

2

8

Українська література

2

2

2

2

8

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

2

8

Польська мова

2

2

2

2

8

Зарубіжна література

2

2

2

2

8

Суспільство-знавство

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

6

Всесвітня історія

1

1

1

1

4

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

1

4

Математика

Алгебра

2

2

2

2

8

Геометрія

2

2

2

2

8

Природо-знавство

Біологія

2

2

2

2

8

Географія

2

2

2

2

8

Фізика

2

2

2

2

8

Хімія

2

2

2

2

8

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Інформатика

2

2

2

2

8

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

4

Фізична культура

3

3

3

3

12

РАЗОМ

29,5+3

29,5+3

29,5+3

29,5+3

130

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

3,5

3,5

14

Групові заняття та консультації:

         

1. Українська мова

1

   

1

2

2. Математика

 

1

1

 

2

3. Англійська мова

1

   

1

2

4. Інформатика

   

1

 

1

5. Фізика

   

1

 

1

6. Хімія

 

0,5

   

0,5

7. Географія

0,5

     

0,5

Фінансова грамотність

1

1

1

1

4

Трудове навчання

     

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

33

33

132

Всього (без урахування поділу класів на групи)

36

36

36

36

144

 

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Директор ЛНВК Т.В.Копчак

Робочий навчальний план школи ІІ ступеня на 2019-2020 н. р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Всього годин

9-А

9-Б

9-В

Мови і літератури

Українська мова

2

2

2

6

Українська література

2

2

2

6

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

6

Польська мова

2

2

2

6

Зарубіжна література

2

2

2

6

Суспільство-знавство

Історія України

1,5

1,5

1,5

4,5

Всесвітня історія

1

1

1

3

Основи правознавства

1

1

1

3

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

3

Математика

Алгебра

2

2

2

6

Геометрія

2

2

2

6

Природо-знавство

Біологія

2

2

2

6

Географія

1,5

1,5

1,5

4,5

Фізика

3

3

3

9

Хімія

2

2

2

6

Технології

Трудове навчання

1

1

1

3

Інформатика

2

2

2

6

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

3

Фізична культура

3

3

3

9

РАЗОМ

31+3

31+3

31+3

102

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2

2

2

6

Фінансова грамотність

0,5

0,5

0,5

1,5

Молодь на роздоріжжі (фак.)

1

   

1

Математика (інд.)

 

1

1

2

Українська мова (інд.)

0,5

0,5

0,5

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

33

99

Всього (без урахування поділу класів на групи)

36

36

36

108

 

Директор ЛНВК Т.В.Копчак

Робочий навчальний план профільної середньої освіти для 10-их класів на 2019-2020 навчальний рік

Напрями спеціалізації «Туристичне обслуговування» (1)

«Виробництво харчової продукції» (1)

 

К-сть годин у тиждень

туристичне обслуговування

10-А клас

виробництво харчової продукції

10-Б клас

Всього годин

Інваріантна складова

Українська мова

2

2

4

Українська література

2

2

4

Зарубіжна література

1

1

2

Іноземна мова (англійська)

2

2

4

Історія України

1,5

1,5

3

Всесвітня історія

1

1

2

Громадянська освіта (інтегрований курс)

2

2

4

Алгебра

2

2

4

Геометрія

1

1

2

Біологія і екологія

2

2

4

Географія

1,5

1,5

3

Фізика і астрономія

3

3

6

Хімія

1,5

1,5

3

Технології

+6

+6

+12

Фізична культура

3

3

6

Захист Вітчизни

1,5

1,5

3

РАЗОМ

30+3

30+3

66

Вибірково-обовязкові предмети:

  • Інформатика

  • Технології

2

1

2

1

4

2

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8-6

8-6

16-12

Спецкурси

0,5

0,5

3

Математика

1

1

2

Польська мова (МНВК)

0,5

0,5

1

Гранично допустиме навантаження

на учня

33

33

66

Всього фінансується

(без урахування поділу класів на групи)

38

38

76

Директор ЛНВК Т.В.Копчак

Робочий навчальний план профільної середньої освіти для 11-их класів на 2019-2020 навчальний рік

Напрями спеціалізації «Туристичне обслуговування» (1)

«Виробництво харчової продукції» (1)

 

К-сть годин у тиждень

туристичне обслуговування

11-А клас

виробництво харчової продукції

11-Б клас

Всього годин

Інваріантна складова

Українська мова

2

2

4

Українська література

2

2

4

Зарубіжна література

1

1

2

Іноземна мова (англійська)

2

2

4

Історія України

1,5

1,5

3

Всесвітня історія

1

1

2

Алгебра

2

2

4

Геометрія

1

1

2

Біологія і екологія

2

2

4

Географія

1

1

2

Фізика і астрономія

4

4

8

Хімія

2

2

4

Технології

+6

+6

+12

Фізична культура

3

3

6

Захист Вітчизни

1,5

1,5

3

РАЗОМ

29+3

29+3

64

Вибірково-обовязкові предмети:

  • Інформатика

  • Мистецтво

1

2

1

2

2

4

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

9-6

9-6

18-12

Спецкурси

1,5

1,5

3

Німецька мова

1

1

2

Математика (інд.з.)

0,5

0,5

1

Гранично допустиме навантаження

на учня

33

33

66

Всього фінансується

(без урахування поділу класів на групи)

38

38

76

Директор ЛНВК Т.В.Копчак